XXVII Edición do Certame Literario Xoán Díaz - Concello de Cambre 2020

XXVII Edición do Certame Literario Xoán Díaz - Concello de Cambre 2020 Poderá participar neste certame calquera moza/-o de idade comprendida entre os 12 e os 26 anos cumpridos antes da data límite de presentación das propostas, segundo as seguintes categorías:
- Categoría A: de 12 a 14 anos
- Categoría B: de 15 a 18 anos
- Categoría C: de 19 a 26 anos

Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das tres modalidades: Poesía, Narración breve e Microteatro.
- Modalidade de poesía: presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres.
- Modalidade de narración breve: a extensión máxima será de cinco páxinas por unha soa cara e o tema libre.
- Modalidade de Microteatro: a extensión será de entre 5 e 10 páxinas, a unha soa cara, con tema libre.

O importe dos premios será de:
- Categoría A: 1º Premio: 173 € 2º Premio: 128 €
- Categoría B: 1º Premio: 218 € 2º Premio: 150 €
- Categoría C: 1º Premio: 300 € 2º Premio: 173 €

O prazo de entrega de traballos comeza o día 15 de marzo de 2020 e remata o día 30 de abril de 2020.

http://www.cambre.es/novas/el-concello-de-cambre-y-los-ies-david-bujan-y-afonso-x-o-sabio-organizan-una-nueva-edicion-del-certame-literario-xoan-diaz/
 

Comentarios